Search
  • Päivi

Laki kustannustuesta hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on 27.11. hyväksynyt hallituksen esityksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tilanteen etenemisestä.

Lakimuutoksen seurauksena uusi kustannustuki poikkeaa joiltain osin viime kesänä haettavana olleesta kustannustuesta.Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/laki-kustannustuesta-hyvaksytty-eduskunnassa/#d1b9e060

Mitä yritykseni voi tehdä haun käynnistymistä odottaessa?

Hakuun on hyvä valmistautua jo ennen sen alkamista. Esimerkiksi seuraavat asiat kannattaa tarkistaa ja huolehtia kuntoon ennen hakuajan alkamista:

  • Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa.

  • Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.

  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi

Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/kustannustuki-todennakoisesti-hakuun-vuoden-lopulla/#d1b9e060

>

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Verotuksen muutoksia 2021

Tässä on kooste verotukseen vuonna 2021 voimaan tulevista muutoksista. Osa muutoksista on hallituksen esittämiä lakimuutoksia, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Päivitämme blogia, kun käsitte

Kustannustuki II on haettavissa

Tukea voi hakea, jos liikevaihto on laskenut vähintään 30% korornakriisin seurauksena kesä-lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. TEM listaa tiedotteessaan toimialoja, joita ku